Hoe je als toerist je steentje kan bijdragen aan het tegen gaan van het plastic probleem op Bali

Zoals ik je in de vorige blog al vertelde, heeft Bali helaas te maken met een groeiend probleem: plasticvervuiling. Het is een probleem dat de hele wereld treft, maar het is bijzonder zichtbaar op Bali, vooral langs de kustlijn. Toeristen kunnen echter een belangrijke rol spelen bij het helpen oplossen van het plastic probleem. In deze blog vertel ik je hoe je als toerist op Bali kan bijdragen aan het verminderen van plasticvervuiling.


Gebruik een herbruikbare waterfles en tas

Een van de meest eenvoudige manieren om bij te dragen aan het verminderen van plastic afval op Bali is door een herbruikbare waterfles te gebruiken. Het kraanwater op Bali is niet veilig om te drinken, maar er zijn veel winkels en restaurants die gefilterd water aanbieden om bij te vullen. Daarnaast raad ik ook aan om herbruikbare tassen mee te nemen of in te slaan. Wanneer toeristen gaan winkelen op Bali, worden vaak plastic tassen gebruikt om de aankopen in te doen. In plaats daarvan kun je je eigen herbruikbare tassen meenemen om je aankopen in te vervoeren. Door een herbruikbare fles en tassen te gebruiken in plaats van telkens opnieuw de plastic variant te kopen, kun je als toerist het gebruik van plastic verminderen en dus het afvalprobleem verminderen. 


Zeg nee tegen plastic rietjes

Plastic rietjes zijn een groot probleem voor het milieu en het zijn vaak de kleine dingen die het verschil maken. Wanneer je uit eten gaat, kun je ervoor kiezen om geen plastic rietjes te gebruiken. Sommige restaurants bieden nu duurzame alternatieven aan, zoals rietjes van bamboe of roestvrij staal. Door nee te zeggen tegen plastic rietjes, kunnen toeristen helpen het plasticafvalprobleem op Bali te verminderen.


Ga duurzaam winkelen

Verder kun je een aantal van de vele duurzame winkels en markten bezoeken om lokale en duurzame producten te kopen. Er zijn in Bali tal van lokale markten en winkels waar handgemaakte en duurzame producten worden verkocht, zoals kleding, sieraden en accessoires. Hier weet je zeker dat je een duurzaam item koopt en help je ook nog eens de lokale bevolking. Zero Waste Bali, Ecoplastic Bali, en Bali Buda zijn een aantal van mijn favoriete winkels die zich richten op duurzaamheid. 


Doe mee aan een beach clean-up

Een andere manier waarop je kunt helpen bij het verminderen van plastic vervuiling op Bali, is door deel te nemen aan een beach clean-up. Er zijn verschillende organisaties die regelmatig strandopruimacties organiseren, waarbij vrijwilligers kunnen helpen met het opruimen van afval langs de kustlijn. Door deel te nemen aan deze activiteiten kun je niet alleen bijdragen aan een schonere omgeving, maar ook een positieve impact hebben op de lokale gemeenschap. Stuur Sungai Watch of Ocean Mimic vooral een berichtje als je hierin geïnteresseerd bent! 


Als toerist zijnde kun je dus een hele belangrijke rol spelen bij het aanpakken van het plastic probleem op Bali. Het is belangrijk om bewust te zijn van het gebruik van plastic en te streven naar duurzame alternatieven, zo kunnen toeristen een positieve impact hebben op het milieu en bijdragen aan het behoud van de prachtige natuur op Bali. Laten we samenwerken om dit probleem aan te pakken en ervoor zorgen dat Bali een duurzame en mooie bestemming blijft voor toekomstige generaties! 

 

 


—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


How you, as a tourist, can do your part to help Bali's plastic problem


As I told you in the previous blog, Bali is unfortunately facing a growing problem: plastic pollution. It is a problem that affects the whole world, but it is particularly visible in Bali, especially along the coastline. However, tourists can play an important role in helping solve the plastic problem. In this blog, I'll tell you how you can contribute to reducing plastic pollution as a tourist in Bali.


Use a reusable water bottle and bag

One of the simplest ways to contribute to reducing plastic waste in Bali is to use a reusable water bottle. The tap water in Bali is not safe to drink, but there are many stores and restaurants that offer filtered water to refill. I also recommend bringing or stocking up on reusable bags. When tourists go shopping in Bali, plastic bags are often used to put the purchases in. Instead, you can bring your own reusable bags to carry your purchases in. By using a reusable bottle and bags instead of buying the plastic variety every time, you as a tourist can reduce the use of plastic and thus reduce the waste problem. 


Say no to plastic straws

Plastic straws are a big problem for the environment and it is often the little things that make a difference. When eating out, you can choose not to use plastic straws. Some restaurants now offer sustainable alternatives, such as bamboo or stainless steel straws. By saying no to plastic straws, tourists can help reduce Bali's plastic waste problem.


Go sustainable shopping

Furthermore, you can visit some of the many sustainable stores and markets to buy local and sustainable products. There are numerous local markets and stores in Bali that sell handmade and sustainable products such as clothing, jewelry and accessories. Here you can be sure that you are buying a sustainable item and also help local people. Zero Waste Bali, Ecoplastic Bali, and Bali Buda are some of my favorite stores that focus on sustainability. 


Participate in a beach clean-up

Another way you can help reduce plastic pollution in Bali is by participating in a beach clean-up. There are several organizations that organize regular beach clean-ups, where volunteers can help clean up trash along the shoreline. By participating in these activities, you can not only contribute to a cleaner environment, but also have a positive impact on the local community. Be sure to send Sungai Watch or Ocean Mimic a message if you are interested in this! 


So as a tourist, you can play a very important role in addressing the plastic problem in Bali. It is important to be aware of the use of plastic and strive for sustainable alternatives, this way tourists can have a positive impact on the environment and contribute to the preservation of Bali's beautiful nature. Let's work together to address this problem and ensure Bali remains a sustainable and beautiful destination for future generations!
Ouder bericht Nieuwer bericht

laat een reactie achter

Let op, opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd